Skip to main content

Het order-to-cash (O2C) proces is cruciaal voor elke onderneming. In de logistieke sector zijn er vele bedrijven met beperkt besef van het belang, en daardoor beperkte kennis van optimalisatie van dit proces. Dit leidt tot liquiditeitsbeperkingen en hogere transactiekosten. Integraal management en monitoring op doorlooptijden zijn de eerste stappen richting verbetering.

Het hele orderproces kent veel verschillende stappen. Hiervan zijn orderverwerking, levering van goederen en accordering van facturen de belangrijkste onderdelen. De afnemer is verantwoordelijk voor goedkeuring en betaling van de factuur. De leverancier is verantwoordelijk voor de meeste andere stappen. Logistiek dienstverleners die de leveranciersrol vervullen moeten ervoor zorgen dat ze deze stappen op orde hebben om een zo kort mogelijk O2C-proces na te streven. Dit betekent immers dat je sneller kunt beschikken over liquiditeit. Daarnaast zorgt een efficiënt O2C-proces voor verlaging van kosten en werkdruk, door vermindering van de hoeveelheid tijd die in order- en factuurverwerking zit.

Order to cash