Skip to main content

Wat is EDI

EDI betekenis & afkorting

EDI is de afkorting voor Electronic Data Interchange. Het is de verzamelnaam voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen bedrijven, zoals orders, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen. Het berichtenverkeer in EDI verloopt altijd volgens een afgesproken standaard, zodat de softwaresystemen van de bedrijven die met elkaar communiceren dezelfde, uniforme taal spreken.

EDI voordelen

Binnen een bedrijfskolom werken verschillende bedrijven nauw met elkaar samen in een keten. Denk aan fabrikanten, toeleveranciers, vervoerders, groothandels en retailers.

Binnen deze samenwerking valt veel te winnen. Alle partijen binnen de keten zijn gebaat bij een betere samenwerking, inclusief de eindklant. EDI speelt hierin een cruciale rol, want het zorgt ervoor dat de vele documenten die deze handelspartners met elkaar uitwisselen efficiënter en effectiever worden verwerkt.

Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • EDI biedt een competitief voordeel omdat overbodige stappen in het proces worden geëlimineerd en er zo meerwaarde voor de klant ontstaat.
 • EDI voorkomt fouten, omdat er geen menselijke factor meer aan te pas komt.
 • Het EDI proces is razend snel omdat uitwisseling van data elektronisch geschiedt.
 • EDI bespaart tijd, zodat professionals zich kunnen richten op het toevoegen van meerwaarde voor de klant.
 • EDI elimineert de noodzaak tot papier en draagt hiermee bij aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.
 • Toeleveranciers verhogen hun concurrentiepositie naar afnemers wanneer deze afnemers reeds met EDI werken.

EDI voordelen

Binnen een bedrijfskolom werken verschillende bedrijven nauw met elkaar samen in een keten. Denk aan fabrikanten, toeleveranciers, vervoerders, groothandels en retailers.

Binnen deze samenwerking valt veel te winnen. Alle partijen binnen de keten zijn gebaat bij een betere samenwerking, inclusief de eindklant. EDI speelt hierin een cruciale rol, want het zorgt ervoor dat de vele documenten die deze handelspartners met elkaar uitwisselen efficiënter en effectiever worden verwerkt.

Dit brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • EDI biedt een competitief voordeel omdat overbodige stappen in het proces worden geëlimineerd en er zo meerwaarde voor de klant ontstaat.
 • EDI voorkomt fouten, omdat er geen menselijke factor meer aan te pas komt.
 • Het EDI proces is razend snel omdat uitwisseling van data elektronisch geschiedt.
 • EDI bespaart tijd, zodat professionals zich kunnen richten op het toevoegen van meerwaarde voor de klant.
 • EDI elimineert de noodzaak tot papier en draagt hiermee bij aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen.
 • Toeleveranciers verhogen hun concurrentiepositie naar afnemers wanneer deze afnemers reeds met EDI werken.

Whitepaper: EDI stappenplan voor een succesvolle implementatie

Wilt u EDI invoeren in uw organisatie? Dan is het belangrijk om een duidelijk plan te trekken. Lees in onze white paper hoe u in 10 effectieve stappen tot een succesvolle EDI-implementatie komt.

EDI berichten

Er zijn diverse soorten EDI berichten die verschillende processen tussen handelspartners automatiseren, denk aan EDI orders, voorraden, leveringen en facturen.

Enkele voorbeelden van veelvoorkomende EDI berichten zijn:

 • Purchase order message (ORDERS)
 • Purchase order response message (ORDRSP)
 • Delivery schedule message (DELFOR)
 • Delivery just in time message (DELJIT)
 • Invoice message (INVOIC)
 • Arrival notice message (IFTMAN)
 • Instruction message (IFTMIN)
 • Price/sales catalogue message (PRICAT)
 • Inventory report message (INVRPT)
 • Sales data report message (SLSRPT)

EDI software

Om EDI verkeer tussen bedrijven mogelijk te maken, heeft zowel de verzendende als de ontvangende partij EDI software nodig. Deze software is verantwoordelijk voor een aantal belangrijke zaken:

 1. Het omzetten van gegevens naar een afgesproken EDI standaard.
 2. Het uitwisselen van gegevens tussen de handelspartners, oftewel de EDI communicatie.
 3. Het bieden van een interface waar gebruikers mee uit de voeten kunnen.

EDI standaarden

Zoals in de introductie vermeld verloopt berichtenverkeer in EDI altijd volgens een standaard, zodat de systemen van de verschillende bedrijven elkaar begrijpen. De meest bekende EDI standaard is EDIFACT. Deze standaard is reeds in de jaren ’80 ontwikkeld als dé standaard voor elektronische gegevensuitwisseling. EDIFACT is in al die jaren een populaire EDI standaard gebleven, veel van onze klanten gebruiken deze standaard nog altijd. De tijd heeft echter niet stilgestaan sinds de jaren ’80: handelspartners stellen anno nu hoge eisen omdat ze streven naar hogere vorm van ketenintegratie. Ook de techniek heeft verre van stilgestaan. Vandaag de dag zijn er dan ook diverse EDI standaarden.

Verschillende EDI standaarden

 • EDIFACT, EDI standaard ontworpen door de Verenigde Naties
 • XML, ontworpen door het World Wide Web Consortium
 • EANCOM, ontworpen door GS1
 • JSON, afgeleid van JavaScript
 • X12, ontworpen door ANSI

Sector specifieke EDI standaarden

 • HL7, voor de gezondheidszorg
 • Ketenstandaard bouw en installatie (SALES), voor de bouw en industrie
 • EDINE, voor energiebedrijven
 • VDA en ODETTE voor de auto-industrie
 • SWIFT, voor banken

EDI communicatie netwerken en protocollen voor veilig berichtenverkeer

De EDI software verzorgt tevens de EDI berichtenverkeer, oftewel het verzenden en ontvangen van de EDI berichten. Omdat er bij de EDI communicatie geen mens komt kijken, is het van cruciaal belang dat het EDI berichtenverkeer veilig is. Daarom maakt de software gebruik van beveiligde netwerken en communicatieprotocollen.

Value Added Network (VAN)

Een Value Added Network (VAN) is een beveiligd netwerk waarbij berichten afgeschermd en veilig worden uitgewisseld. Het VAN vereenvoudigt het communicatieproces door het aantal partijen waarmee een bedrijf moet communiceren te verminderen. Eigenlijk treedt het VAN op als “tussenpersoon” tussen de verschillende partijen die gegevens met elkaar willen delen.

OMS Value

AS1, AS2

AS1 en AS2 zijn protocollen die beschrijven hoe EDI data veilig en betrouwbaar uitgewisseld wordt over SMTP/e-mail (AS1) en HTTP/internet (AS2).

OFTP2

OFTP2 is een beveiligd protocol dat ervoor zorgt dat vertrouwelijke en gevoelige informatie snel en betrouwbaar wordt uitgewisseld met behulp van SSL en encryptie certificaten. OFTP2 werkt volgens partner authenticatie. OFTP2 wordt voornamelijk in de auto-industrie veelvuldig toegepast.

SFTP

SFTP is een protocol om bestanden beveiligd (versleuteld) over het internet te versturen, dat gebruik maakt van een zogenaamde secure shell (SSH).

PEPPOL

PEPPOL is een netwerk waarin aangesloten organisaties op een veilige manier elektronische facturen versturen. Het netwerk maakt hierbij gebruik van een access point. Registratie in het netwerk vindt plaats op basis van unieke ID-nummers zoals KvK, BTW, IBAN en OIN-nummers (overheidsinstellingen).