Skip to main content

Ketenintegratie

De sleutel tot succes in een continu veranderende wereld

In een steeds complexere en dynamische zakelijke omgeving is het van cruciaal belang dat organisaties samenwerken om concurrentievoordeel te behalen en zoveel mogelijk waarde te bieden voor de klant. Ketenintegratie speelt hierbij een centrale rol.

Wat is ketenintegratie?

Ketenintegratie is een intensieve vorm van samenwerking binnen een bedrijfskolom. We spreken van ketenintegratie wanneer opeenvolgende schakels binnen de bedrijfskolom streven naar synergie en het behalen van gezamenlijk voordeel door middel van integrale samenwerking. Niet zozeer de afzonderlijke delen, maar juist de keten als geheel staat hierbij centraal.

Ketenintegratie wordt ook wel supply chain management of ketensamenwerking genoemd. De termen zijn uitwisselbaar, maar ketenintegratie gaat eindelijk een stap verder dan een simpele samenwerking. Ketenintegratie vindt plaats op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau en op diverse processen, denk aan: inkoop, orderverwerking, levering, planning, facturering, productie en voorraadbeheer.

Wat is het doel van ketenintegratie?

Het doel van ketenintegratie is om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te creëren voor alle schakels binnen de keten, inclusief de eindklant. Dit laatste is cruciaal omdat het de concurrentiepositie van alle ketenpartners verhoogt.

Toegevoegde waarde voor bedrijven binnen de keten kan zitten in:

 • Verbeteren van de concurrentiepositie.
 • Sneller reageren op veranderingen (bijv. van klantwensen).
 • Verhogen van continuïteit in het productieproces.
 • Verkorten van levertijden.
 • Kostenbesparingen (bijv. van fte’s, productiekosten).
 • Risico’s verminderen.
 • Hogere betrouwbaarheid (bijv. van leveringen).
 • Hogere voorspelbaarheid (bijv. van toekomstige orders).
 • Lagere voorraad.
 • Kortere omlooptijd van de voorraad.
 • Lagere foutmarge (bijv. bij bestellingen, of facturen).

Bovenstaande resultaten kunnen vervolgens leiden tot de volgende toegevoegde waarde voor de (eind)klant:

 • Betere kwaliteit.
 • Kortere levertijden.
 • Betrouwbaardere levertijden.
 • Lagere prijs.
 • Producten op maat.
 • Grotere variëteit aan producten.

E-book: Supply chain gedreven business

In dit e-book leggen we uit hoe u EDI gebruikt om uw bedrijf strategisch te oriënteren rond de dynamiek van de supply chain om zo uw concurrentie een stap voor te blijven.

Sterkste voorbeeld van ketenintegratie: Pie-growing

Het sterkste voorbeeld van ketenintegratie is pie-growing, hierbij staat de taart (pie) symbool voor de markt. De filosofie van pie-growing is dat de ketenpartners niet onderling strijden om een deel van de taart, maar gezamenlijk in staat zijn om de markt te laten groeien.

Pie-growing staat haaks op Pie-sharing waarbij het uitgangspunt juist is dat bedrijven binnen de keten de taart delen met elkaar en hierbij elkaar beconcurreren om een zo groot mogelijk deel van de taart te bemachtigen, ten kosten van de andere bedrijven in de keten.

Voor Pie-growing is een niet-traditionele manier van denken vereist. In plaats van uit te gaan van traditionele klant-leverancier relaties met tegengestelde belangen, gaat Pie-growing over vertrouwen, transparantie, synergie en langdurige en hechte partnerships.

Pie-growing is een mooi streven, een stip op de horizon, zou je kunnen stellen. Voor veel ketens is de werkelijkheid een stuk weerbarstiger ziet Jacques Varkevisser, senior EDI consultant bij OMS International in de praktijk:

“In veel ketens maakt de traditionele klant-leverancier verhouding die dienst uit, waarbij de ketenpartners met name hun eigen belangen dienen. Daar wordt ook samengewerkt, maar op een ander niveau”.

Toch kan er ook op dit niveau veel gewonnen worden, wanneer ketenpartners informatie delen met elkaar en hier optimaal gebruik van maken:

Ketenintegratie begint met informatiedeling

Ketensamenwerking begint met het onderling delen van informatie. Dankzij informatiedeling is voortgang te volgen, zijn eventuele knelpunten te identificeren en kan men tijdig reageren op veranderingen of problemen. Ook maakt het betere logistieke planningen mogelijk.

Een cruciaal hulpmiddel dat bij communicatie wordt gebruikt is EDI (Electronic Data Interchange), dat het uitwisselen van relevantie informatie tussen ketenpartners op grote schaal mogelijk maakt. EDI zorgt voor een gestandaardiseerde en gestroomlijnde gegevensuitwisseling waarmee gegevens snel en efficiënt uitgewisseld worden tussen ketenpartners. Dit leidt tot een efficiëntere informatiestroom en een betere coördinatie van activiteiten in de keten.

Met behulp van EDI kunnen partners in de waardeketen nauw samenwerken, gegevens delen en snel innovaties doorvoeren, wat kan leiden tot een gezamenlijke groei van de markt en verhoogde concurrentiekracht.

Ketenintegratie in verschillende sectoren

Ketenintegratie biedt meerwaarde in diverse sectoren, enkele voorbeelden hiervan zijn:

Productie-industrie

In de productiesector leidt ketenintegratie, ondersteund door EDI, tot een betere afstemming van de vraag en het aanbod, efficiëntere productieplanning en verhoogde klanttevredenheid. Door nauwe samenwerking met leveranciers en distributeurs kunnen organisaties just-in-time leveringen realiseren, voorraadniveaus verminderen, en productbeschikbaarheid garanderen, mede dankzij de realtime gegevensuitwisseling via EDI.

In ons klantverhaal van PACCAR Parts legt demand planning manager Tim Molhoek uit wat het belang is van ketenintegratie en EDI:

“Het uiteindelijke doel van onze eindklant is een zo hoog mogelijke uptime van de vrachtwagens. Dit betekent dat de trucks zo lang mogelijk moeten rijden zonder ongeplande strandingen. Vrachtwagens worden namelijk met zeer weinig ruimte voor marge ingepland. Bij een aantal dagen stilstand legt onze klant er al op toe. Dus als onze onderdelenbeschikbaarheid hoog is, dan is de klant tevreden want dan kan hij de maximale potentie uit zijn wagen halen. Om dit  doel te kunnen bereiken streven wij een hoog niveau van ketenintegratie na. Om de beschikbaarheid van onderdelen zo hoog mogelijk te houden is het noodzakelijk dat de hele keten hieraan meewerkt en actief informatie deelt. EDI is hierbij een cruciaal middel om de integratie met ketenpartners te verstevigen.”

Jacques Varkevisser van OMS International geeft een voorbeeld van Just-In-Time leveringen in de automobielindustrie met behulp van EDI:

“Een autofabrikant is afhankelijk van diverse leveranciers die onderdelen aanleveren die nodig zijn voor het productproces. Neem als voorbeeld de wielen: op het zeer beperkte stukje fabrieksterrein dat zij beschikbaar hebben voor het monteren van wielen, hebben ze geen plek om 4800 wielen op voorraad te leggen voor 1200 voertuigen die zij per dag maken. Daarom worden er ieder uur van de dag wielen aangeleverd door leveranciers volgens afgesproken specificaties.”

Detailhandel

In de detailhandel zorgt ketenintegratie met behulp van EDI voor een betere voorraadbeheersing, het verminderen van out-of-stock situaties en het verbeteren van de leveringsbetrouwbaarheid. Dankzij de elektronische uitwisseling van gegevens kunnen retailers snel reageren op veranderingen in de vraag en kunnen ze de klanttevredenheid verhogen door een efficiëntere supply chain.

Dienstensector

Ook in de dienstensector is ketenintegratie met behulp van EDI waardevol. Bijvoorbeeld in de logistieke sector kan het coördineren van transport- en opslagdiensten tussen verschillende partners zorgen voor efficiëntere logistieke processen en kostenbesparingen. Ook kunnen logistieke dienstverleners EDI gebruiken, om de uitwisseling van vrachtinformatie, planning en facturatie te stroomlijnen.

In ons klantverhaal van Vercauteren Transport, vertelt Bart Vercauteren over de voordelen van e-invoicing voor het transportbedrijf:

“Het grote voordeel van e-invoicing is dat de facturen meteen ingelezen worden in het systeem van de andere partij. En dat heeft vele voordelen: De snelheid van verwerking van de facturen is sterk toegenomen, er is geen risico meer dat facturen verloren gaan, de omloopsnelheid is sterk ingekort en de betaaltermijn van de facturen is zoals die hoort te zijn”.

Wat kan ketenintegratie betekenen voor uw organisatie?

Wilt u ontdekken hoe ketenintegratie, ondersteund door EDI, uw bedrijf kan helpen om succesvol te zijn in een snel veranderende zakelijke wereld?

Neem dan vrijblijvend contact op met OMS International. Met meer dan 30 jaar ervaring, denken wij graag met u mee in het bieden van een oplossing die precies bij u past.