Skip to main content

Gegevensuitwisseling na Brexit

Als distributeur van een Engels softwarehuis heeft OMS de ontwikkelingen op het gebied van Brexit nauwlettend gevolgd. Deze Britse onderneming heeft fysieke kantoorlocaties en activiteiten in Groot Brittannië en op het vasteland van Europa. “We blijven al onze distributeurs in Europa en daarbuiten ondersteunen en verwachten niet dat Brexit impact zal hebben op het gebruik van onze software en diensten die via onze distributeurs aan eindklanten geleverd worden”, stelt de leverancier van onze softwarepakketten in een verklaring.

Brexit en gegevensbescherming / gegevensbeveiliging

Niet alleen het menselijke verkeer en het goederenverkeer worden geraakt door Brexit. Onze verwachting is dat het dataverkeer minder geraakt zal worden. Groot Brittannië is voorstander van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en zal naar verwachting toekomstige wijzigingen in de EU-voorschriften op het gebied van gegevensbescherming blijven volgen. Onze leverancier zal zich blijven houden aan zowel de Britse als EU-voorschriften en aanbevelingen met betrekking tot het aanbieden van datadiensten.

De verwachting is dat Groot Brittannië in de toekomst een goedgekeurde bestemming voor EU-gegevens zal worden. Mocht dit niet het geval zijn (in geval van een no-deal Brexit), dan zijn er de (door de EU goedgekeurde) contracten die u een wettelijke naleving van de AVG garanderen voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU naar een niet-EU-land.

Er is heel veel (media)aandacht voor de gevolgen voor de douane en het transport, maar er is onterecht te weinig aandacht voor wat er moet gebeuren met data- en gegevensuitwisseling.

Wilt u weten hoe het zit met de data die u uitwisselt via één van de oplossingen van OMS? Wij maken graag tijd voor u vrij om u uitgebreid te informeren over de stand van zaken en wat u eventueel kunt doen.

Meer informatie van de overheid over Brexit vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit