Skip to main content

Dit laatste artikel gaat over een praktisch stappenplan dat u helpt met het toewerken naar een ketenintegratie die voorbereid is op alle veranderingen die de digitale revolutie ongetwijfeld in uw schoot gaat werpen.

In het eerste artikel van deze blogserie beschreven wij wat de impact is van de digitale revolutie op onze maatschappij en het bedrijfsleven. Het tweede artikel behandelde de gevolgen voor bedrijfsprocessen en informatievoorziening.

Stappenplan voor data-integratiestrategie

Stap 1: Ketenlandschap beschrijven

Breng in kaart met welke externe partners u samenwerkt in de keten. Beschrijf hoeveel soorten partners er zijn en welke waarde zij toevoegen in de keten. Denk ook direct na over eventuele toekomstige samenwerkingen die uw concurrentiepositie kunnen verstevigen. Dit is de eerste stap in het leggen van een basis voor een gedegen data-architectuur.

Stap 2: Ketenproces in beeld brengen

Breng nu het gehele ketenproces in beeld, van productie tot aan levering van het (eind)product bij de klant. Denk na over verbeteringen die zo waardevol mogelijk zijn voor de eindklant. Een beproefde methode om dit proces te managen is Lean. Deze bedrijfsstrategie focust zich op het centraal stellen van de klant en het creëren van maximale toegevoegde waarde tegen minimale inspanning. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit, doorlooptijden en kosten.

Stap 3: Informatiebehoefte in kaart brengen

Ga nu de diepte in. Leg vast welke informatie er nodig is om de gewenste verbeteringen te bereiken. Welke informatie heeft u nodig van uw partners? Welke informatie hebben uw partners nodig van u? Ga niet uit van de huidige situatie, maar van de ideale situatie. Denk ook na over informatie die nu niet beschikbaar is, maar die wel van toegevoegde waarde kan zijn in het proces en het liefst ook voor de (eind)klant. Dit helpt om uw concurrentiepositie in de toekomst te versterken.

Stap 4: Prioriteren bij implementatie

U werkt nu toe naar de implementatie. Het is hierbij belangrijk om inzichtelijk te maken waar de grootste winst te behalen is. Veranderingen waar u het meest van profiteert krijgen prioriteit. Let hierbij op schaalgrootte en frequentie.

Kijk niet alleen naar de omvang van de winst, maar ook naar de inspanning waarmee deze winst te behalen is. Zo identificeert u bijvoorbeeld zogenaamde quick wins.

Stap 5: Implementatie

U bent nu klaar voor de implementatie van de veranderingen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is adoptie. Ieder vernieuwingsproces valt of staat hiermee. Een goede data-integratie opent een wereld van nieuwe mogelijkheden, maar verandering in proces en systeem betekent ook verandering voor de mens.

Pas als de verandering in het hart, hoofd en handen van mensen is verankerd, mag u spreken van een succesvolle implementatie. Zorg daarom dat u voldoende draagvlak heeft gecreëerd bij stakeholders voordat u overgaat tot implementatie en besteedt voldoende aandacht aan de juiste communicatie en educatie.

Ga voor maximale flexibiliteit bij data-integratie

Zoals eerder gesteld; u kunt vandaag onmogelijk weten welke veranderingen er morgen nodig zijn om de concurrentieslag te winnen.

Een belangrijk gegeven hierbij is dat de interne systemen van u en uw partners een kritische doorloopfactor zijn en helaas meer dan eens zelfs een blokkerende factor blijken.

Een laatste tip die wij u daarom meegeven is om uw interne systemen zoveel mogelijk los te koppelen van de communicatie met uw ketenpartners. Dit betekent dat wanneer u data uitwisselt met uw ketenpartners, dit niet meer rechtstreeks plaatsvindt van uw intern systeem naar het intern systeem van uw ketenpartner. Het nadeel van deze werkwijze is namelijk dat u voor iedere aanpassing afhankelijk bent van uw leverancier én die van uw partners. U bent dan tevens aangewezen op de “taal” die de betreffende systemen spreken. Dit resulteert in dure en complexe maatwerkkoppelingen die vaak op een starre manier zijn ingericht. Bij iedere verandering moet het wiel opnieuw uitgevonden worden.

Laat daarom de communicatie verlopen via een onafhankelijke software module die de vertaalslag maakt tussen de communicatie van uw systeem en dat van uw partners. Een dergelijk systeem wordt een Enterprise Service Bus (ESB) genoemd. Het grote voordeel is dat een ESB de communicatie met uw ketenpartners versimpelt en standaardiseert. Onderstaande afbeelding spreekt boekdelen:

Traditionele vs ESB communicatie

Traditionele vs ESB communicatie

Overleven of profiteren?

Iedere revolutie kent slachtoffers, zo zullen veel bedrijven niet in staat zijn om snel genoeg te veranderen. Er zijn al genoeg voorbeelden te benoemen van bedrijven die reeds ten onder zijn gegaan in de digitale revolutie, denk bijvoorbeeld aan Kodak en Free Record Shop. Zij bleven te lang vasthouden aan hun traditionele bedrijfsmodellen en innoveerden niet op tijd.

Maar een revolutie kent ook voordelen. Zo zorgde de industriële revolutie ervoor dat mensen zich geen zorgen meer hoefden te maken over hun eerste levensbehoeften. De digitale revolutie kan net zoals de industriële revolutie ons welzijn fors verhogen en biedt kansen aan bedrijven die tijdig transformeren. Bedrijven die nieuwe technologieën omarmen om klanten beter te bedienen.

Een speerpunt hierbij is samenwerking! Prof. Dr. Helbing zet dit argument kracht bij en daarom citeren wij hem nogmaals ter afsluiting van dit artikel:

“Er is een omslag in ons denken nodig. Als we die omslag zelf niet maken, maken economische krachten hem op een keer voor ons. Om dat te bereiken, moeten we leren om samen te werken en te delen. Dat is waar deze transitie om draait: het gezamenlijk ontwikkelen van een deeleconomie en een circulaire economie. Als dat lukt, wordt het ineens heel duidelijk dat er genoeg is voor iedereen.”

Zorg daarom dat de samenwerking met uw ketenpartners zo flexibel mogelijk is ingericht en klaar is voor alles wat de digitale revolutie in uw schoot zal werpen. Alleen zo behaalt u het competitief voordeel dat u nodig heeft om een gezonde toekomst voor uw bedrijf te garanderen.

Wilt u hier eens over sparren? Schroom niet om te vragen, want wij denken graag met u mee. Neem contact met ons op.