Skip to main content

In het vorige blogartikel Voelt uw bedrijf de digitale revolutie al? heeft u kunnen lezen dat de impact van de digitale revolutie op het bedrijfsleven en onze maatschappij groot is.

Prof. Dr. Helbing, hoogleraar aan de TU Delft stelt zelfs dat de revolutie complete economische en sociale structuren verandert en dat niets hetzelfde zal blijven!

In dit artikel gaan we verder met het vernieuwen van bedrijfsprocessen dat inherent is aan de revolutie. Vervolgens gaan we in op de consequenties voor uw informatievoorziening en voorzien we u van advies hierover.

Bedrijfsprocessen vernieuwen

De gevolgen van de digitale revolutie hebben impact op diverse bedrijfsprocessen, waardoor deze constant vernieuwen. Hieronder lichten we drie belangrijke toe, namelijk:

  • Het productieproces
  • Het leveringsproces
  • Informatievoorziening richting de eindklant

Impact op productieproces

U kunt alle kleuren krijgen die u wilt, als het maar zwart is”, is een gevleugelde uitspraak van Henri Ford in 1909 over de eerste, betaalbare auto (Model T). Deze quote staat symbool voor het productiegericht denken uit die tijd, maar staat in schril contrast met onze huidige maatschappij.

De individualisering neemt toe en leidt uiteindelijk meer dan ooit tot de behoefte om iets unieks te hebben. Het personaliseren van producten is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Van carbon knopjes in de auto tot aan sneakers met unieke kleurenpatronen. U kunt het zo gek niet bedenken, of het wordt gemaakt.

Deze ontwikkeling heeft een immense impact op het productieproces. Waar een fabriek voorheen ermee weg kwam om 1x per maand 6.000 dezelfde producten te produceren, produceert diezelfde fabriek tegenwoordig iedere dag wat anders in veel kleinere hoeveelheden.

Impact op het leveringsproces

Voor bedrijven, zoals retailers is het niet meer mogelijk om ieder model op voorraad te houden. Er is veel meer variëteit in producten waardoor het houden van een complete voorraad te duur of zelfs onmogelijk wordt. Ondertussen verwacht de klant wel dat het product snel wordt geleverd. Liever gisteren dan vandaag.

Om aan de verwachtingen van de klant te kunnen voldoen moet het leveringsproces vaak opnieuw uitgevonden worden. Alles om de klant beter en sneller te bedienen. Voorbeelden zijn:

Een ontwikkeling die bijna bizar te noemen is op dit gebied is die van de logistieke dienstverleners DHL en Bpost. Zij besloten om pashokjes neer te zetten op servicepunten waar consumenten pakjes afhalen die op internet besteld zijn, waaronder kleding. Een consequentie van online shoppen op kledinggebied is namelijk dat de consument niet één, maar twee of drie maten van hetzelfde product bestelt en simpelweg retourneert wat niet past. De logistieke dienstverleners zien dit als win-win, want de consument hoeft niet meermaals op-en-neer te rijden en de transporteur legt minder onnodige kilometers af (ten opzichte van bezorging). Een mooi voorbeeld dus van creatief denken in deze tijden van verandering. U kunt uzelf echter wel afvragen wat de toegevoegde waarde nog is ten opzichte van een traditionele winkel… De tijd zal het leren!

Impact op het informatieproces

De verwachtingen van de consument op het gebied van informatie zijn misschien wel het hoogst. Bij gebrek aan voorraad is informatieverschaffing richting de eindklant cruciaal.

De consument accepteert niet meer dat informatie over de levering uitblijft. Hij wil direct weten wanneer het product geleverd wordt en het liefst ook nog hoe laat. Hij verwacht op ieder moment te weten wat de status is van de levering en waar het product zich bevindt.

Dit betekent nogal wat op communicatiegebied en het digitale berichtenverkeer, zeker wanneer er wordt samengewerkt met meerdere partners in een keten.

Hoe past u de informatievoorziening en -systemen hier op aan?

Het kernwoord in de digitale revolutie is flexibiliteit. Hierboven heeft u gelezen dat niet alleen het productieproces aan verandering onderhevig is, maar dat dit ook geldt voor het leveringsproces en de informatieverschaffing naar de eindklant.

Dit betekent dat de communicatie-uitwisseling met uw ketenpartners cruciaal is. Van productie tot levering. De informatievoorziening over de gehele keten dient als een geoliede machine te verlopen. Hoe meer partijen er betrokken zijn, hoe meer druk er komt te liggen op de uitwisseling van de juiste gegevens tussen de verschillende (externe) systemen. Bij veranderingen in de samenwerking heeft een ketenpartner “ineens” informatie nodig die hij voorheen niet nodig had, bijvoorbeeld het adres van de (eind)klant, of welke producten zich precies in welke dozen bevinden.

Alle informatie over het volledige leveringsproces dient vanaf moment één bij de eindklant te liggen, terwijl het product daar nog niet ligt. Hoe richt u hier uw informatievoorziening op in? De grote uitdaging is dat de veranderingen in bovengenoemde processen zich steeds sneller opvolgen en lang niet altijd voorspelbaar zijn.

Van ad hoc naar proactief beleid

Veel bedrijven passen hun processen en systemen op een ad hoc manier aan. Ze reageren op een bepaalde verandering in de markt en passen hier een proces en/of systeem specifiek op aan.

Het probleem daarbij is dat deze bedrijven bij een volgende verandering alles weer in de prullenbak kunnen gooien en opnieuw moeten beginnen. De veranderingen in proces en systeem zijn door dit ad hoc denken simpelweg niet flexibel genoeg ingericht.

Het geval is: u kunt vandaag onmogelijk voorspellen wat u over een half jaar of jaar nodig heeft om in te haken op de veranderende maatschappij. Daarom dient u de informatievoorziening zo flexibel mogelijk in te richten. Dit is alleen mogelijk met een gedegen strategie.

Data integratie strategie

In het volgende artikel, dat gepubliceerd wordt op 10 februari beschrijven wij welke stappen u kunt doorlopen om toe te werken naar een ketenintegratie die voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen in de digitale revolutie.