Skip to main content

Wat kan Mail EDI uw onderneming bieden? Hoe werkt EDI in combinatie met uw mailbox?

Wanneer uw onderneming op basis van EDI berichten uitwisselt met uw handelspartners, leidt dit voor uw onderneming tot efficiency en effectiviteit. Bijvoorbeeld hogere snelheid, betrouwbaarheid en een foutloze en papierloze onderneming. Waar mogelijk is Application-To-Application communicatie ingericht, gebruikmakend van gestructureerde berichten zoals EDIFACT, VDA, UBL en XML. Idealiter doet u dit met al uw handelspartners. Heeft u handelspartners zonder eigen EDI-mogelijkheden dan biedt mail EDI uitkomst. Uw handelspartner heeft alleen een mailaccount nodig. Dit leidt voor u en uw handelspartner tot optimalisatie van de informatieverwerking.

Enkele voordelen

  • Uw handelspartners hebben geen hoge investeringen in software en/of hardware
  • Ondersteunt alle verschillende berichtsoorten
  • Uw onderneming is foutloos
  • Uw bedrijf wordt papierloos
  • Uw onderneming is milieubewust
  • Uw bedrijf is efficiënt
  • Uw onderneming handelt sneller

Wist u al dat u elektronisch kunt communiceren met handelspartners die geen EDI-software hebben?

Uw handelspartner kan met een relatief kleine investering ten opzichte van een compleet nieuw EDI-systeem, EDI via e-mail opzetten. Voor uw onderneming kan Mail EDI echter leiden tot de laatste stap in de overgang van conventionele, dure en tijdrovende methodes, naar een volautomatisch berichtenverkeer. Uw onderneming kan hierdoor productiever werken en u heeft real-time inzicht in uw orderportefeuille.

EDI via e-mail is opgedeeld in:

  • Person-To-Application EDI communicatie
  • Appilcation-To-Person EDI communicatie

Hoe werkt Mail EDI?

Met handelspartners die geen EDI-omgeving hebben kunt u elektronisch communiceren via Mail EDI. Elektronische EDI berichten worden in een bestand met een standaard opmaak via e-mail verstuurd en ontvangen. Dit bestand wordt volledig geautomatiseerd geïmporteerd en geëxporteerd in uw applicatie, op dezelfde wijze als een “normaal” EDI-bericht.

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over Mail EDI of bent u op zoek naar een EDI-software leverancier die deze functionaliteit mogelijk maakt? Neemt u gerust contact met ons op.