Skip to main content

Wat is E-Facturatie en PEPPOL?

Pan-European Public Procurement Online (On-Line), oftewel Peppol. De OpenPEPPOL Associatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het onderhoud en de uitrol van de PEPPOL specificaties in Europa. PEPPOL verandert niets aan bestaande technologieën voor elektronisch berichtenverkeer.

Het doel van OpenPEPPOL is:

  • Ondersteuning van volledig gedigitaliseerde openbare aanbestedingsprocedures.
  • Ontwikkeling van één Europese uniforme technische standaard voor e-facturering, ondersteund door de pan-Europese e-handtekeningvalidatie service om juridische onzekerheden, onnodige complexiteit en hoge operationele kosten tegen te gaan.
  • Standaardisatie in Electronic Data Interchange voor E-ordering, E-facturatie en ASN (advanced shipping note, ofwel de digitale pakbon) waardoor meer efficiency gecreëerd wordt in (Europees) handelsverkeer. De automatisering van de grensoverschrijdende markt zal leiden tot een verhoging van de kosteneffectiviteit, verbetering van de traceerbaarheid van de goederen, en een reductie van fouten.
  • Modernisering van material planning en productieproces door standaardisatie van het berichtenverkeer; bijvoorbeeld barcodering, in samenwerking met GS1.
  • Terugbrengen van diverse EDI standaarden tot één Europese standaard.

Hoe communiceer ik via PEPPOL en hoe werkt het?

Een bedrijf of een organisatie dat wil communiceren via PEPPOL maakt gebruik van een access point. Registratie in het netwerk vindt plaats op basis van (unieke) ID-nummers zoals KvK of BTW nummers, IBAN-nummers en OIN-nummers voor overheidsinstellingen. Kopers en leveranciers met een access point, nationaal en internationaal, zijn zo te bereiken. PEPPOL detecteert automatisch of de ontvanger in staat is elektronische facturen via het netwerk te ontvangen. Uw documenten en facturen kunnen volledig automatisch ingelezen en verstuurd worden vanuit uw ERP-systeem, boekhoudsoftware enz.

Een access point wordt verstrekt via een BSP (Billing Service Provider) die de registratie van access point providers controleert. De Billing Service Providers zijn beveiligde  netwerken welke zorgen voor de uitwisseling van bijvoorbeeld de E- facturen.

Wat nu?

Slechts enkele providers zijn gespecialiseerde EDI (Electronic Data Interchange) bedrijven. Deze bedrijven zien PEPPOL als onderdeel van hun kerncompetentie en hebben beproefde kennis en ervaring op het gebied van E-Procurement. Een access point provider die vanaf het begin betrokken is geweest bij PEPPOL kan bedrijven en organisaties ondersteunen bij de invoering. Voor klanten en/of leveranciers die om wat voor reden ook geen gebruik maken van PEPPOL, kan een EDI-specialist uw elektronisch berichtenverkeer via andere wegen inregelen.

In sectoren als automotive en detailhandel zijn de processen voor elektronisch geïntegreerd berichtenverkeer in de afgelopen jaren verfijnd. Overheidsinstanties en leveranciers kunnen van deze kennis en ervaring profiteren.

Het is tijd om onnodige beperkingen bij de (inter)nationale inkoop op te heffen, het is tijd voor aansluiting op PEPPOL! Voor meer informatie over PEPPOL neemt u gerust contact op.