PACCAR

EDI kritisch middel voor PACCAR in integratie met ketenpartners

PACCAR is een wereldspeler die drie merken vrachtwagens bouwt en op de markt brengt: het van oorsprong Nederlandse DAF en de Amerikaanse merken Peterbilt en Kenworth.

Het onderdeel PACCAR Parts focust op alle behoeften op het gebied van onderdelen die ontstaan nadat de trucks gebouwd zijn. Het doel van PACCAR Parts is een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van alle onderdelen die de eindklant nodig heeft tijdens de levensduur van de truck.

Om dit doel te bereiken levert PACCAR Parts onderdelen aan dealers via een netwerk van distributiecentra in Europa, Amerika, Rusland en Australië.

PACCAR

Tim Molhoek, Demand Planning Manager bij PACCAR Parts legt uit:

“Het uiteindelijke doel voor de eindklant is om de uptime van de vrachtwagens zo hoog mogelijk te houden. Dit betekent dat de trucks zo lang mogelijk moeten rijden zonder ongeplande strandingen. Vrachtwagens worden namelijk met zeer weinig ruimte voor marge ingepland. Bij een aantal dagen stilstand legt de klant er al op toe. Dus als de onderdelenbeschikbaarheid hoog is, dan is de klant tevreden want dan kan hij de maximale potentie uit zijn wagen halen.”

Waarom ketenintegratie & EDI?

Om dit  doel te kunnen bereiken streeft PACCAR Parts een hoog niveau van ketenintegratie na. EDI is hierbij een middel om de integratie met ketenpartners te verstevigen. Ketenintegratie helpt PACCAR bij het bereiken van haar doel. Om de beschikbaarheid van onderdelen zo hoog mogelijk te houden is het noodzakelijk dat de hele keten hieraan meewerkt en actief informatie deelt.

“Wanneer dit niet gebeurt dan ligt het gevaar van het bullwhip effect op de loer: bij verandering in de vraag is het effect aan het begin van de keten nog relatief klein, maar hoe verder we naar achter gaan in de keten, hoe groter de variatie. Hierdoor raakt de hele supply chain uiteindelijk verstoord en krijgt het te maken met grote voorraadtekorten of -overschotten”, legt Tim uit.

Om de eindklant een zo hoog mogelijke uptime van hun vrachtwagens te garanderen, werkt PACCAR Parts nauw samen met zowel leveranciers als hun directe afnemers; de dealers. Aan beide kanten wordt informatie actief gedeeld om de vraag zo accuraat mogelijk te voorspellen en zo de juiste voorraden neer te kunnen leggen in de distributiecentra.

Om aan het einde van de keten de voorraad zo hoog mogelijk te houden ontvangt PACCAR parts iedere dag informatie over de actuele voorraden en verkoop bij de dealers. PACCAR doet op basis van deze informatie suggesties aan de dealers voor bestellingen.

Aan de andere kant wisselt PACCAR ook de nodige informatie uit met leveranciers, zodat zij inzicht krijgen op toekomstige behoeftes. In de rol van Demand Planner is een belangrijke verantwoordelijkheid van Tim Molhoek om te voorspellen (forecast) wat er verkocht gaat worden. Deze informatie wordt actief gedeeld in de keten.

“Hoe zichtbaarder dat voor iedereen is, hoe beter zij zich kunnen voorbereiden op eventuele veranderingen in de toekomst”, vult Tim aan.

De belangrijkste uitdaging: leveranciers aansluiten op EDI

EDI is voor PACCAR een kritisch middel om die informatie efficiënt en foutloos uit te wisselen. PACCAR streeft ernaar om zo veel mogelijk orderlijnen volledig geautomatiseerd te verwerken. Tegenwoordig is het daarom een vereiste om zaken te kunnen doen met PACCAR, zeker voor grote leveranciers.

Echter, vanuit het verleden zijn er leveranciers die EDI nog niet inzetten en waar dus nog winst te behalen valt. Winst voor PACCAR, maar uiteraard ook voor de leverancier zelf. Daarom timmert Tim hard aan de weg om leveranciers alsnog aan te haken op EDI.

Tim krijgt hierbij hulp van EDI coördinator Frans Elemans van OMS International die op detacheringsbasis werkt bij PACCAR. Frans is vanuit zijn expertise verantwoordelijk voor het technische stuk bij het tot stand brengen van EDI-verbindingen met leveranciers. Een andere belangrijke rol is het actief benaderen van leveranciers en hen overtuigen van de waarde van EDI.

“Ons argument hierbij is dat we samen toewerken naar een hogere voorspelbaarheid van de vraag en hiermee de eindklant beter bedienen en tegelijkertijd kosten besparen. Het overtuigingsproces begint vaak bij inkopers en accountmanagers. De business moet er eerst de waarde van inzien. Gaandeweg worden er technische mensen aangehaakt”, vertelt Tim.

In de drie jaar dat Tim werkzaam is bij PACCAR heeft het bedrijf mooie stappen gemaakt op het gebied van ketenintegratie. Kwantitatief ziet PACCAR dit terug in het aantal orderlijnen dat vol-geautomatiseerd wordt uitgewisseld. In de laatste twee jaar steeg dat jaarlijks met zo’n 6%.

Aan de kwalitatieve kant ziet Tim een grote verbetering in de relatie met leveranciers:

“Ik merk dat er veel meer communicatie en wederzijds vertrouwen is dan voorheen. Dat vertrouwen is belangrijk: enerzijds vertrouw je elkaar bedrijfsgevoelige informatie toe, maar anderzijds moet er ook het vertrouwen zijn dat de informatie die je krijgt accuraat is, zodat je de juiste beslissingen neemt op basis van die data.”

Namens OMS International speelt Frans hierin een belangrijke rol. Want hoewel EDI in de automotive industrie ver geïntegreerd is, zijn er binnen EDI veel standaarden en is er een expert nodig om het integratieproces in goede banen te leiden.

“Wij zochten voor deze rol een zeer specifiek profiel: EDI is al een soort niche binnen de IT-sector, dus het vinden van specialisten is daarom al een uitdaging. Maar wij zochten naast technische EDI-kennis ook iemand die de business problematiek begrijpt en praktijkervaring heeft in de logistieke sector. Met deze specifieke skills is het lastig om de juiste mensen te vinden. OMS International heeft gelukkig de juiste mensen in huis die de kennis hebben om deze rol goed te kunnen vervullen”, legt Tim uit.

De ervaringen met Frans zijn dan ook louter positief:

“Waar wij de vruchten van plukken is dat Frans ruime ervaring heeft in de logistiek. Hij kent processen en is bekend met de terminologie. EDI technisch heeft hij erg veel kennis. Hij weet waar hij de oplossing moet zoeken wanneer er issues zijn. Hij heeft kennis van het technische stuk, zoals het programmeren en het verwerken van transacties. Maar daarnaast kent Frans ook de logistieke processen die in de praktijk  plaatsvinden. Daar heeft hij ervaring en feeling mee. Dat maakt hem gewoon een hele goede combinatie voor ons”, aldus Tim Molhoek.

Vruchtbare samenwerking

Al vele jaren helpt OMS International PACCAR om ketenintegratie met EDI naar een hoger niveau te brengen. De oorsprong van deze samenwerking was al gelegd in de jaren ’90 toen Automotive bedrijven zich verenigden om communicatiestandaarden te ontwikkelen voor de industrie. Hiervoor werd de Odette vereniging opgericht, waarin DAF een bestuurspositie innam. OMS International is in 1991 opgericht om deze vereniging te ondersteunen (ODETTE Management Support). Deze mijlpaal markeerde de start van een vruchtbare samenwerking.

OMS is trots op de resultaten die PACCAR Parts in samenwerking met OMS heeft behaald. Met de weg die PACCAR reeds is ingeslagen hebben we alle vertrouwen dat er nog vele successen zullen volgen!