Skip to main content

De markt voor EDI-oplossingen zal volgens voorspellingen in de periode 2019 – 2027 jaarlijks met zo’n 8,5% groeien. De belangrijkste redenen voor deze groei zijn de verdere integratie van EDI met geavanceerde technologieën en toenemende vraag naar snellere overdraagbaarheid van documenten tussen handelspartners.

Er is een sterk toenemende vraag naar snellere overdraagbaarheid van documenten tussen verschillende handelspartners over de hele wereld. Deze vraag zal zorgen voor een meer dan gemiddelde toename van de vraag naar geïntegreerde EDI-oplossingen.

Daarnaast zorgen toenemende acceptatie van EDI in de supply chain en verdere integratie van EDI met geavanceerde technologieën zoals blockchain, Internet of Things, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning voor een wereldwijde toename in de vraag naar EDI oplossingen. Hierdoor moet er steeds meer informatie verstuurd en gedeeld worden.

Bovendien helpen EDI-oplossingen de kosten drastisch te verlagen en tijd te besparen tijdens de overdracht van bedrijfs(kritische) documenten. Een sterke reductie in fouten is een belangrijk bijkomend voordeel van EDI.

De grootste aanjagers van de vraag naar EDI:

  • De toename van het online winkelgedrag van consumenten zorgt ervoor dat logistieke dienstverleners onder druk staan om de levering van producten op de volgende of zelfs dezelfde dag te realiseren om zo hun ​​(vooraanstaande) positie te behouden. De talrijke verzendingen en distributiepunten dragen echter bij aan een groter complexiteitsniveau. Hierdoor wordt de vraag naar effectieve communicatieoplossingen, zoals EDI, groter.
  • Grote ondernemingen lopen voorop bij de invoering van EDI, omdat zij in staat zijn de kansen te benutten om de efficiëntie van hun bedrijfsprocessen te verbeteren en de overheadkosten te verlagen. In toenemende mate tonen middelgrote en kleine ondernemingen de bereidheid ook dit risico aan te gaan. Waardoor de vraag naar EDI zal toenemen.

Maar er zijn ook een aantal belangrijke uitdagingen voor EDI:

  • De initiële kosten van een EDI-oplossing zijn hoog, vanwege de implementatiekosten, de te maken aanpassingen en de training van werknemers. Bedrijven hebben nl. te maken met een tekort aan geschoold EDI-personeel en staan ​​daarom voor een uitdaging in het opleiden van personeel, omdat de kosten van training aanzienlijk hoog zijn. Dit zou de groei van de markt van EDI-oplossingen kunnen remmen.
  • Weerstand tegen verandering is een andere cruciale factor die de groei van de markt belemmert. Dit komt vooral omdat mensen niet gemakkelijk veranderen en uit hun comfortzones stappen. Hierdoor zal het implementeren van nieuwe technologieën op de nodige weerstand stuiten.