Skip to main content

De status van PEPPOL in Europa?

Steeds meer Europese landen kiezen ervoor om PEPPOL-normen aan te nemen en de infrastructuur te implementeren. Dit komt omdat PEPPOL zijn doeltreffendheid in elektronische communicatie heeft bewezen. Het bevordert de harmon/edi-oplossingen/peppol/isatie van communicatie tussen landen.

Europa

Vanaf 18 april 2019 moeten alle Europese overheidsdiensten facturen in elektronisch formaat kunnen ontvangen van hun leveranciers. Deze moeten voldoen aan de Europese normen die door de CEN zijn goedgekeurd: XML en UBL. Sommige landen hebben hun eigen nationale platformen gecreëerd om de ontvangst van facturen van leveranciers te centraliseren. Anderen maken gebruik van het Europese PEPPOL netwerk voor gegevensuitwisseling.

De diverse Europese landen:

UK

Het Verenigd Koninkrijk heeft in 2014 de PEPPOL-standaard in de publieke sector uitgerold voor zijn e-aanbesteding. Het Britse ministerie van Volksgezondheid (DoH) heeft een e-aanbesteding-strategie opgesteld voor de nationale gezondheidsdienst (NHS) en de toeleveringsketen. Hierin is het gebruik van de GS1- en PEPPOL-normen opgenomen. De “Scottish Public Procurement e-Commerce Strategy – A digital future for procurement” beveelt PEPPOL aan voor niet-binnenlandse transacties. Ierland is van plan E-invoicing verplicht te stellen voor alle publieke overheden.

Italië

Italië: vanaf 1 oktober 2019 zullen de elektronische bestellingen binnen de Italiaanse gezondheidszorg met haar leveranciers via één kanaal lopen: het NSO platform (Nodo Smistamento Ordini). De Italiaanse regio Emilia-Romagna heeft al een verplichte dematerialisatiestroom opgezet. Bestellingen, verzendadviezen of leveringsbonnen die worden uitgewisseld tussen gezondheidsinstanties en hun leveranciers, moeten nu in het PEPPOL-formaat gestuurd worden.

Meer dan 40 Pilot projecten zijn doorlopen in Italië. Naar verwachting zal PEPPOL een vereiste worden voor Nationale inkoop.

Frankrijk

In Frankrijk zullen alle leveranciers van de publieke sector geleidelijk overgaan op nationale E-invoicing tussen januari 2017 en 2020. Een succesvolle PEPPOL pilot werd eind 2012 voltooid tussen het Montpellier Hospital en medisch leverancier B. Braun Medical. E-catalogi en updates over medische hulpmiddelen werden uitgewisseld. De GS1 standaarden spelen een belangrijke rol in de unieke identificatie van de hulpmiddelen. Deze “pilot” oplossing maakt het voor elke leverancier of fabrikant mogelijk gedetailleerde informatie van productspecificaties te verzenden, zoals chemische inhoud en verpakking. Informatie wordt automatisch verwerkt in het ERP-systeem van het ziekenhuis, bij een update van de leverancier de informatie gesynchroniseerd en gedeeld met de afnemers.

Zweden

Zweden: de Zweedse nationale autoriteit voor financieel beheer, ESV, heeft alle centrale overheidsinstanties opgedragen om in november 2019 geregistreerd zijn in PEPPOL en moeten ze verplicht elektronische facturen ontvangen. Momenteel kan ongeveer 80% van overheidsinstanties elektronische-facturen ontvangen via PEPPOL.

Noorwegen

Noorwegen heeft het gebruik van e-facturering op alle niveaus van de overheidsdiensten tussen 2011 en 2015 uitgebreid. Openbare besturen gebruiken het PEPPOL-netwerk voor inkomende facturen. Zowel overheidsinstanties als providers kunnen hun eigen toegangspunt kiezen bij gecertificeerde serviceproviders. Vanaf 1 April 2019 wordt de elektronische B2G factuur verplicht.

Denemarken

Voor Deense leveranciers is het sinds 2005 al verplicht om facturen te verzenden via het national E-invoicing platform NEMHANDEL. Denemarken heeft deze kennis en ervaring gebruikt om bij te dragen aan het ontwerp, de ontwikkeling en implementatie van PEPPOL. Deense leveranciers kunnen NENHANDEL gebruiken om via PEPPOL te ontsluiten. Het is de bedoeling volledig te migreren.

België

In België begon het Vlaamse Gewest met het gebruik van PEPPOL voor e-facturering op 1 januari 2017. Hoewel deze standaard momenteel alleen wordt gebruikt voor e-facturering, overweegt de Belgische publieke sector deze uit te breiden naar andere e-procurementprocessen.

Oostenrijk

Leveranciers aan de Oostenrijkse federale regering zijn verplicht tot E-facturatie sinds januari 2014. PEPPOL is hierbij één van de twee geaccepteerde E-invoicing methoden.

Polen

Ook in Polen zal vanaf april 2019 een platform voor elektronische facturering (PeF) actief worden. Via dit platform moeten facturen worden verzonden aan overheidsdiensten in het PEPPOL-formaat en via PEPPOL Access Points.

Rusland

In Rusland heeft de “National Certification Agency” een PEPPOL acces point ingericht om Rusland te verbinden met het Europese E-procurement systeem. Rusland heeft tot doel om PEPPOL te gebruiken als voornaamste infrastructuur voor e-facturatie en meer.

Leveranciers publieke organen

In toenemende mate moeten leveranciers aan publieke organen hun facturen elektronisch via PEPPOL aanleveren. PEPPOL staat voor Pan-European Public Procurement Online en is een Europese standaard voor E-invoicing, E-procurement en E-ordering.

Dus bijvoorbeeld, een fabrikant van medische hulpmiddelen in Nederland, aangesloten op PEPPOL levert aan een Ziekenhuis in Zweden, die eveneens is aangesloten op het netwerk, dan zal de inkoper de bestelling via de PEPPOL inkoopinterface plaatsen. Vervolgens kan de factuur elektronisch, ook wel bekend als “E-invoicing “, middels de interface worden verwerkt in het order verwerkingssysteem. Bovendien kan de leverancier en het ziekenhuis handelen met elk ander aangesloten Europees bedrijf.


Bron: OMS International en PEPPOLBasics.

OMS International is reeds 25 jaar gespecialiseerd in EDI. Met de software van OMS heeft u een access-point tot PEPPOL. Met beproefde kennis kunnen wij u aansluiten op PEPPOL of, klanten en/of leveranciers die om wat voor reden dan ook geen gebruik maken van PEPPOL, via andere wegen het berichtenverkeer inregelen.