Skip to main content

EDI is een belangrijk middel bij het mogelijk maken van ketenintegratie, maar de successen die u hierin behaalt zijn geheel afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking met uw handelspartners en de bereidheid in de keten om het systeem te omarmen.

Onboarding van handelspartners voor EDI-communicatie is voor veel bedrijven altijd een uitdaging geweest. Zeker wanneer er de ambitie is om honderden of zelfs duizenden nieuwe leveranciers aan te haken, bijvoorbeeld als onderdeel van een nieuw productieproject.

Bedrijven die ketenintegratie nastreven hebben daarom een snelle manier nodig om nieuwe handelspartners aan boord te krijgen wanneer dat gewenst is. Dit proces heeft net zoveel met mensen te maken, als met systemen. Het begint met het overtuigen van handelspartners van het nut van effectievere samenwerking met behulp van EDI.

In onze case story van PACCAR vertelt Tim Molhoek, Demand Planning Manager bij PACCAR Parts:

“Ons argument om leveranciers te overtuigen van een samenwerking met behulp van EDI is dat we samen toewerken naar een hogere voorspelbaarheid van de vraag en hiermee de eindklant beter bedienen en tegelijkertijd kosten besparen. Het overtuigingsproces begint vaak bij inkopers en accountmanagers. De business moet er eerst de waarde van inzien. Gaandeweg worden er technische mensen aangehaakt.”

Hulp bij onboarding

OMS heeft meer dan 30 jaar ervaring in EDI, maar daarnaast zijn veel van onze mensen ook ervaringsdeskundige binnen een bepaalde branche. In onderstaande quote leest u hoe deze bijzondere combinatie van kennis en ervaring PACCAR vooruit heeft geholpen:

“Waar wij de vruchten van plukken is dat Frans (EDI coördinator OMS International) ruime ervaring heeft in de logistiek. Hij kent processen en is bekend met de terminologie. Ook aan de EDI-kant heeft hij erg veel technische kennis. Hij weet waar hij de oplossing moet zoeken wanneer er issues zijn. Frans heeft kennis van het technische stuk, zoals het programmeren en het verwerken van transacties. Maar daarnaast kent hij ook de logistieke processen die in de praktijk  plaatsvinden. Daar heeft hij ervaring en feeling mee. Dat maakt gewoon hem een hele goede combinatie voor ons”

Tim Molhoek, Demand Planning Manager, PACCAR Parts

Ketensamenwerking sleutel tot tijdige verandering

“In 2024, na de COVID-19-pandemie, zal meer dan 30% van de fabrikanten hun bedrijfsmodellen hebben veranderd, vergeleken met slechts 10% vóór de crisis.”

Gartner – Predicts 2020: Resilience in Industrie 4.0 for Advanced Manufacturing Builds on Data and Collaboration Models.

Drie belangrijke processen hierin zijn:

  • Productie
    De individualisering neemt toe en leidt uiteindelijk meer dan ooit tot de behoefte om iets unieks te hebben. Het personaliseren van producten is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Deze ontwikkeling heeft een immense impact op het productieproces.
  • Levering
    Voor bedrijven zoals retailers, is het niet meer mogelijk om ieder productmodel op voorraad te houden. Er is veel meer variëteit in producten waardoor het houden van een complete voorraad te duur of zelfs onmogelijk wordt. Ondertussen verwacht de klant wel dat het product snel wordt geleverd.
  • Informatievoorziening
    De verwachtingen van de consument op het gebied van informatie zijn misschien wel het hoogst. Bij gebrek aan voorraad is informatieverschaffing richting de eindklant cruciaal. De consument accepteert niet meer dat informatie over de levering uitblijft.

Al deze ontwikkelingen benadrukken dat bedrijven, zoals die van u, constant dienen te vernieuwen om competitief te blijven. Dit kunt u zien als bedreiging, maar zie het liever als een kans! Verandering biedt namelijk volop kansen voor bedrijven die tijdig transformeren. Bedrijven die nieuwe technologieën omarmen om klanten beter te bedienen. Een speerpunt hierbij is ketensamenwerking.

Het snel en efficiënt aansluiten van nieuwe handelspartners is de sleutel om hier snel vooruitgang in te boeken. Is dit een uitdaging waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd? Spar dan eens vrijblijvend met Arthur Dekker, Sales & Marketing Manager bij OMS, op 06-82288313 of arthur.dekker@omsinternational.com